Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Oregano oil (Oreganum vulgare)

Carvacrol and thymol

Översikt

Publiceringsdatum
27 februari 2019 (Senaste uppdatering: 3 juli 2019)

Filer

finrep_fad-2010-0381_oreganooil.pdf
English
(347.75 KB - PDF)
Ladda ner