Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Polyethyleneglycol ester of fatty acids from soya oil (E487)

Polyethyleneglycol ester of fatty acids from soya oil

Översikt

Publiceringsdatum
29 oktober 2013 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FADs-2010-0359_2012-0014-PEGEFA.doc_.pdf
English
(132.07 KB - PDF)
Ladda ner