Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Garcinia cambogia Desrouss. (Garcinia extract)

Hydroxycitric acid

Översikt

Publiceringsdatum
26 oktober 2020 (Senaste uppdatering: 18 december 2020)

Filer

18 DECEMBER 2020
finrep_fad-2010-0311_garcinia_extract.pdf
English
(268.64 KB - PDF)
Ladda ner