Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Provita LE

Enterococcus faecium DSM 7134; Lactobacillus rhamnosus DSM 7133

Översikt

Publiceringsdatum
2 oktober 2012 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2010-0305.pdf
English
(116.05 KB - PDF)
Ladda ner