Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Vitamin B2

Riboflavin,; Riboflavin 5'-phosphate ester monosodium salt

Översikt

Publiceringsdatum
25 november 2011 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2010-0304.pdf
English
(142.73 KB - PDF)
Ladda ner