Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Stenorol®

Halofuginone hydrobromide

Översikt

Publiceringsdatum
29 juli 2015 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
finrep-fad-2010-0293_halofuginone_hydrobromide.pdf
English
(489.8 KB - PDF)
Ladda ner