Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Oregano oil (Origanum vulgare ssp.)

Carvacrol

Översikt

Publiceringsdatum
19 juni 2019 (Senaste uppdatering: 2 juli 2019)

Filer

24 JUNI 2019
finrep_fad-2010-0245_oregano_oil.pdf
English
(261.29 KB - PDF)
Ladda ner