Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Feedlyve® AXC

Endo 1,4-β-xylanase

Översikt

Publiceringsdatum
17 december 2015 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

finrep-fad-2010-0213-feedlyve_axc.pdf
English
(578.49 KB - PDF)
Ladda ner