Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Rovabio (R) Excel AP & LC

Endo-1,3(4)-β-glucanase ; Endo-1,4-β-xylanase

Översikt

Publiceringsdatum
1 juli 2011 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2010-0189.pdf
English
(208.74 KB - PDF)
Ladda ner