Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Vitamin C

L-ascorbic acid; Sodium L-ascorbate; Calcium L-ascorbate; 6-Palmityl-L-ascorbic acid; Ascorbyl monophosphate calcium sodium; Ascorbyl monophosphate sodium

Översikt

Publiceringsdatum
12 oktober 2012 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2010-0185+0214.pdf
English
(198.83 KB - PDF)
Ladda ner