Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus buchneri DSM 22963

Lactobacillus buchneri DSM 22963

Översikt

Publiceringsdatum
22 mars 2011 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2010-0168.pdf
English
(91.55 KB - PDF)
Ladda ner