Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus farciminis (CNCM MA67/4R)

Lactobacillus farciminis (CNCM MA67/4R)

Översikt

Publiceringsdatum
18 december 2017 (Senaste uppdatering: 21 december 2017)

Filer

21 DECEMBER 2017
finrep_fad-2010-0131_lactobac_farci.pdf
English
(265 KB - PDF)
Ladda ner