Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Levucell SB

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Översikt

Publiceringsdatum
9 januari 2015 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
finrep-fad-2010-0121-levucell.pdf
English
(170.98 KB - PDF)
Ladda ner