Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Lactobacillus plantarum DSM 21762

Lactobacillus plantarum DSM 21762

Översikt

Publiceringsdatum
28 februari 2011 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2010-0109.pdf
English
(94.01 KB - PDF)
Ladda ner