Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Biomin MTV

Trichosporon mycotoxinivorans DSM 14153

Översikt

Publiceringsdatum
6 december 2010 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2010-0066.pdf
English
(97.77 KB - PDF)
Ladda ner