Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

InteSwine

Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625

Översikt

Publiceringsdatum
21 januari 2011 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2010-0051.pdf
English
(93.88 KB - PDF)
Ladda ner