Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Danisco Glycosidase TPT and Danisco Glycosidase L

Endo-1,4-beta-xylanase; Endo-1,3(4)-beta-glucanase

Översikt

Publiceringsdatum
29 juni 2010 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2010-0007.pdf
English
(161.68 KB - PDF)
Ladda ner