Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Översikt

Publiceringsdatum
22 januari 2010 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2009-0024.pdf
English
(92.67 KB - PDF)
Ladda ner