Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Bioplus 2B

Bacillus subtilis DSM 5750; Bacillus licheniformis DSM 5749

Översikt

Publiceringsdatum
29 oktober 2010 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2009-0023.pdf
English
(89.41 KB - PDF)
Ladda ner