Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Animavit

Bacillus subtilis KBL001 CBS117162

Översikt

Publiceringsdatum
28 september 2009 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2008-0056.pdf
English
(87.62 KB - PDF)
Ladda ner