Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Avemix 02 CS

Endo-1,4-beta-xylanase; Endo-1,3(4)-beta-glucanase; Pectinase

Översikt

Publiceringsdatum
3 april 2009 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2008-0022.pdf
English
(114.12 KB - PDF)
Ladda ner