Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Biomin® IMB 52

Enterococcus faecium DSM 3530

Översikt

Publiceringsdatum
23 april 2010 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2008-0020.pdf
English
(84.78 KB - PDF)
Ladda ner