Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

MLB

Lactobacillus acidophilus DSM 13241

Översikt

Publiceringsdatum
9 oktober 2008 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2008-0014.pdf
English
(39.7 KB - PDF)
Ladda ner