Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

AveMix XG10

Endo-1,4-beta-xylanase; Endo-1,3(4)-beta-glucanase

Översikt

Publiceringsdatum
26 januari 2009 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2008-0011.pdf
English
(104.73 KB - PDF)
Ladda ner