Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Roxazyme G2G_G2L

Endo-1,4-beta-xylanase; Endo-1,3(4)-beta-glucanase; Endo-1,4-beta-glucanase

Översikt

Publiceringsdatum
3 april 2009 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2007-0036.pdf
English
(106.58 KB - PDF)
Ladda ner