Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Levucell SC

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Översikt

Publiceringsdatum
17 april 2008 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2007-0029.pdf
English
(92.77 KB - PDF)
Ladda ner