Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Bioplus 2B

Bacillus subtilis DSM 5750; Bacillus licheniformis DSM 5749

Översikt

Publiceringsdatum
26 juni 2008 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2007-0028.pdf
English
(94.02 KB - PDF)
Ladda ner