Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

MycoCell

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Översikt

Publiceringsdatum
10 juni 2008 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2007-0022.pdf
English
(88.24 KB - PDF)
Ladda ner