Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Danisco Xylanase L & G

Endo-1,4-beta-xylanase

Översikt

Publiceringsdatum
11 oktober 2007 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

2 FEBRUARI 2022
FinRep-FAD-2007-0018.pdf
English
(113.22 KB - PDF)
Ladda ner