Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Bioplus 2B

Bacillus subtilis DSM 5750; Bacillus licheniformis DSM 5749

Översikt

Publiceringsdatum
24 juni 2005 (Senaste uppdatering: 6 juni 2016)

Filer

FinRep-FAD-2004-0001.pdf
English
(54.97 KB - PDF)
Ladda ner