Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Deoxynivalenol (DON) in cereal products

Analysis of DON in cereal products and solvent solution

Översikt

Publiceringsdatum
28 januari 2013

Beskrivning

Analysis of DON in cereal products and solvent solution

Year:2008-01-01 00:00:00

Filer

eur_23787_en_don_cereal.pdf
English
(648.12 KB - PDF)
Ladda ner