Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär, PR-material

Croatia and its collaboration with the JRC

Översikt

Publiceringsdatum
12 december 2013

Beskrivning

Collaboration between the JRC and its Croatian partners.

Filer

2 FEBRUARI 2022
jrc_country_leaflet_hr_en.pdf
English
(1.73 MB - PDF)
Ladda ner