Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär, PR-material

Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) and the Joint Research Centre (JRC)

Översikt

Publiceringsdatum
5 juni 2015

Beskrivning

The Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) and the Joint Research Centre (JRC). (June 2015)

The leaflet is available in English, Spanish and Portuguese.

Cover page of the leaflet
© EU, 2015

Filer

jrc-country-leaflet-celac_en.pdf
English
(3.28 MB - PDF)
Ladda ner
jrc-country-leaflet-celac_es.pdf
English
(507.26 KB - PDF)
Ladda ner
jrc-country-leaflet-celac_pt.pdf
English
(538.76 KB - PDF)
Ladda ner