Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär, PR-material

Austria and its collaboration with the JRC

Översikt

Publiceringsdatum
18 december 2013

Beskrivning

Collaboration between the JRC and its Austrian partners.

Filer

jrc_country_leaflet_at_en.pdf
English
(1.76 MB - PDF)
Ladda ner