Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Aflatoxins in food

Analysis of aflatoxins in a peanut material

Översikt

Publiceringsdatum
28 januari 2013

Beskrivning

Analysis of aflatoxins in a peanut material

Year:2007-01-01 00:00:00

Filer

eur_23261_en_pt_aflatoxin_peanut1.pdf
English
(424.26 KB - PDF)
Ladda ner