Skip to main content
EU Science Hub
Publikationer av allmän karaktär

Aflatoxin B1 in food and feed

Analysis of aflatoxin B1 in baby food, maize powder, animal feed and test solution - proficiency test

Översikt

Publiceringsdatum
28 januari 2013

Beskrivning

Analysis of aflatoxin B1 in baby food, maize powder, animal feed and test solution - proficiency test

Year:2011-01-01 00:00:00

Filer

EUR 25196 - Determination of Aflatoxin B1 in Baby Food, Maize Powder, Animal Feed and Test Solution.pdf
English
(3.05 MB - PDF)
Ladda ner